Beheer

Registratie en beheer

HekoNed heeft veel ervaring met het ontwerpen, engineeren, registreren én tekenen van ondergrondse netwerken. Onze afdeling ‘Registratie & Beheer’ ondersteunt bedrijven bij de registratie en het beheer van hun infrastructuur.

Netbeheerder

De afdeling Infrabeheer van HekoNed is er voor alle netbeheerders. Iedereen die kabels en leidingen in de grond heeft liggen, particulier of zakelijk, is een netbeheerder. Per week wordt er op zo’n 3700 plekken in Nederland professioneel gegraven. Om graafschades zoveel mogelijk te voorkomen, moeten alle netbeheerders volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) aan bepaalde regels voldoen. Wij kunnen uw bedrijf ondersteunen bij het implementeren van deze wet.

WION-implementatie

In een persoonlijk gesprek zullen wij u adviseren over hoe u het beste om kunt gaan met de WION. Daarnaast kunnen wij de implementatie en aanvullende werkzaamheden verzorgen. Zo kunnen we onder andere zorgen voor:

  • het registreren van de infrastructuur van kabels en leidingen;
  • het in kaart brengen van alle soorten kabels en leidingen;
  • het verwerken van nieuwe, gewijzigde en geconstateerde liggingsgegevens;
  • het ter plaatse controleren van liggingsgegevens;
  • het implementeren van de WION in uw organisatie;
  • het dagelijks beheer van uw infrastructuur;
  • tracé-onderzoek voor de uitbreiding van uw infrastructuur;
  • het behartigen van uw belangen als netwerkbeheerder.

Reconstructie en advies

Er zijn veel infrastructurele projecten in Nederland. Hierdoor kabel- en leidingbeheerders vaak reconstructiewerkzaamheden aan hun infrastructuur uitvoeren. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van instemming en/of vergunningen bij de diverse overheidsinstanties.

Meer weten? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor uw bedrijf.