Privacy statement

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

 1. HekoNed Engineering B.V. (verder: “HekoNed” of “Wij”) neemt uw privacy zeer serieus. Bij HekoNed staat transparantie, toegankelijkheid en integriteit voorop. Daarom zijn de privacy voorwaarden van HekoNed herzien en waar nodig aangescherpt;
 2. HekoNed Engineering B.V. is de partij die verantwoordelijk is zodra u de websites van HekoNed bezoekt en is gevestigd aan de Neutronweg 29 te (1627LG) Hoorn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37101639. U kunt ons per e-mail bereiken op: engineering@hekoned.nl;
 3. Wij kunnen uw persoonsgegevens om verschillende redenen verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing als u:
  • De website van HekoNed bezoekt;
  • Via het contactformulier op de website van HekoNed contact met ons heeft gezocht;
  • Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via de website;
  • Als u via het sollicitatieformulier gesolliciteerd heeft op een functie die beschikbaar is bij één van de HekoNed entiteiten.
 1. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat u een overeenkomst van opdracht met één van de HekoNed entiteiten heeft (u bent klant bij HekoNed) of omdat u per e-mail of per post solliciteert, per e-mail een vraag stelt of een bericht stuurt, dan verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van de betreffende HekoNed entiteit;
 2. Wij dragen ervoor zorg de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de door HekoNed verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt bij elk van de gevallen onder a, b, c, of d aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en waarom wij deze verwerken.

2. Website bezoek en zoekopdrachten

 1. Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw bezoekgedrag in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard;
 2. Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard;
 3. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

3. De persoonsgegevens die wij verwerken

 1. De persoonsgegevens die wij minimaal van u verwerken als u het contactformulier op de website invult of u inschrijft voor de nieuwsbrief, zijn de volgende:
  • Voornaam en/of achternaam;
  • E-mailadres.
 2. De persoonsgegevens die wij minimaal van u verwerken als u solliciteert middels het sollicitatieformulier op de website van HekoNed zijn:
  • Voornaam en/of achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • De persoonsgegevens die u heeft opgenomen in uw Curriculum vitae (CV);
  • De persoonsgegevens die u heeft opgenomen in uw sollicitatiebrief.
 1. De persoonsgegevens die wij minimaal van u verwerken als u zich opgeeft voor een cursus van één van de entiteiten HekoNed zijn:
  • Bedrijfsnaam (dit is een persoonsgegeven als de bedrijfsnaam uw eigen naam bevat of de naam van uw werkgever, opdrachtgever of collega);
  • Voornaam en/of achternaam;
  • E-mailadres.
 1. Bovengenoemde gegevens zijn de minimaal benodigde gegevens om uw vraag of bericht dat u heeft verzonden via het contactformulier te kunnen behandelen, uw sollicitatie te behandelen of de deelname aan een cursus te kunnen verwerken;
 2. HekoNed verwerkt met betrekking tot het contactformulier, de nieuwsbrief en wanneer u zich aanmeldt voor één van de cursussen die een entiteit van HekoNed verzorgt geen persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen en geen gevoelige gegevens;
 3. Als u bij één van de HekoNed entiteiten solliciteert kan het voorkomen dat in uw Curriculum vitae (CV) persoonsgegevens zijn opgenomen die gevoelig zijn of in de bijzondere categorie persoonsgegevens vallen. In beginsel is het verboden om dergelijke persoonsgegevens te verwerken, tenzij er wordt voldaan aan één van de uitzonderingsgronden of wanneer u expliciete toestemming geeft om deze persoonsgegevens te verwerken. Dit onderwerp wordt nader behandeld in artikel 4 van deze privacyverklaring.

4. Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn

 1. Indien u het contactformulier op de website heeft ingevuld, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de vraag die u heeft gesteld of het bericht dat u heeft gezonden te kunnen beantwoorden. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief dan worden de door u verstrekte persoonsgegevens alleen gebruikt om u de nieuwsbrief toe te zenden. De gegevens die u heeft verstrekt door middel van het contactformulier worden twee jaar bewaard, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gedurende deze periode en u bij nieuwe vragen beter te woord te kunnen staan. De gegevens die u heeft verstrekt bij het aanmelden van de nieuwsbrief, worden verwerkt totdat u zich per e-mail afmeldt;
 2. Indien u het sollicitatieformulier op de website heeft ingevuld, dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om uw sollicitatie te behandelen en om u te kunnen bereiken om redenen die verband houden met de sollicitatie. De door u verstrekte gegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Het kan mogelijk zijn dat op een later tijdstip een voor u passende functie beschikbaar is bij één van de entiteiten van HekoNed. Met uw expliciete toestemming die u geeft bij het verzenden van het sollicitatieformulier kan de betreffende HekoNed entiteit uw gegevens tot maximaal 1 jaar na sluiting van de sollicitatieprocedure van de functie waarop u oorspronkelijk solliciteerde bewaren. De toestemming kunt u geven onder het sollicitatieformulier door het vakje aan te vinken;
 3. Indien u zich via de website heeft aangemeld voor een cursus die wordt verzorgd door één van de HekoNed entiteiten, dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om de aanmelding van de cursus te verwerken en om u nieuwsberichten te sturen over voor u interessante cursussen die de HekoNed entiteit verzorgt. De verstrekte gegevens worden tot 2 jaar na aanmelding bewaard, om u op de hoogte te kunnen houden over soortgelijke cursussen;
 4. Wenst u meer informatie over de bewaartermijnen? Neemt u dan gerust contact op via: engineering@hekoned.nl.

5. De rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt

 1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat HekoNed uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) staan genoemd;
 2. Als HekoNed uw persoonsgegevens verwerkt wegens het door u ingevulde contactformulier via de website, de nieuwsbrief, wegens een sollicitatie via de website of indien u zich via de website heeft aangemeld voor een cursus, dan vraagt HekoNed voorafgaand aan het indienen van het formulier uw expliciete toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. Expliciete toestemming is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de AVG om de door u versterkte persoonsgegevens te verwerken;
 3. Als u via de website solliciteert en u in uw Curriculum vitae (CV) of sollicitatiebrief gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen heeft opgenomen, dan wordt u geacht expliciete toestemming te hebben gegeven omdat u middels een wilshandeling, namelijk het noteren van de gegevens in uw CV en motivatiebrief en deze documenten vervolgens te verzenden, de persoonsgegevens aan de betreffende HekoNed entiteit heeft verstrekt.

6. Het delen van uw persoonsgegevens met derden

 1. De persoonsgegevens die HekoNed van u ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag of bericht, het behandelen van uw sollicitatie, het verwerken van de aanmelding voor een cursus of in het geval van een juridisch verzoek;
 2. Met de volgende derden worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens gedeeld:
  • Een onderneming die een programma aanbiedt waarmee HekoNed nieuwsbrieven snel kan verzenden. Uw mailadres komt in de Cloud terecht van de onderneming die dit programma aanbiedt;
  • Een onderneming die de fysieke nieuwsbrieven per post voor HekoNed verzendt;
  • Google Analytics. HekoNed kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
 1. Met de in deze privacyverklaring genoemde derden zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van en de omgang met uw persoonsgegevens.

7. Beveiliging en cookies

 1. HekoNed neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde gedragingen tegen te gaan;
 2. De documenten waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen worden opgeslagen op de eigen server van HekoNed;
 3. De systemen en internetverbindingen worden beveiligd door diverse Firewalls en mail beveiligingssystemen;
 4. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van dubbele wachtwoordbeveiliging op alle apparaten waarop uw persoonsgegevens staan opgeslagen;
 5. De medewerkers van HekoNed die in aanraking komen met uw persoonsgegevens is allen contractueel strikte geheimhouding opgelegd;
 6. HekoNed maakt op haar website gebruik van functionele, niet/functionele en tracking cookies. Met betrekking tot de tracking cookies wordt bij aanvang van het bezoek op de website van HekoNed uw toestemming gevraagd voordat deze cookies worden geplaatst. In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u daarmee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld;
 7. Google Analytics maakt gebruik van cookies om HekoNed te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven;
 8. Indien er sprake is van een data-lek zal HekoNed direct melding hiervan maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien noodzakelijk bij u.

8. Uw rechten

 1. Recht op inzage. U kunt ten allen tijden uw persoonsgegevens bij HekoNed opvragen en inzien. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van de persoonsgegevens die door HekoNed worden bewaard en verwerkt;
 2. Recht op rectificatie. U kunt ten allen tijden niet (meer) juiste persoonsgegevens (laten) aanpassen;
 3. Recht op overdracht. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere partij;
 4. Recht op wissen van gegevens. U kunt in beginsel uw persoonsgegevens altijd laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang bijvoorbeeld uw sollicitatieprocedure nog loopt of de cursus nog niet is gegeven. HekoNed kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Mocht HekoNed uw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun u te allen tijde HekoNed verzoeken om de persoonsgegevens te wissen;
 5. Recht op indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat HekoNed niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. De klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 6. Recht op stoppen van gebruik van persoonsgegevens. Als u wilt dat HekoNed stopt met het gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat in beginsel aangeven. U kunt in beginsel uw persoonsgegevens altijd laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang bijvoorbeeld uw sollicitatieprocedure nog loopt of de cursus nog niet is gegeven. HekoNed kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Mocht HekoNed uw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun u te allen tijde HekoNed verzoeken om het gebruik te stoppen.

9. Plichten

 1. HekoNed verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de expliciete toestemming die u heeft gegeven voorafgaand aan dat u uw persoonsgegevens heeft verstrekt aan HekoNed;
 2. De persoonsgegevens die wij u hebben gevraagd aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens om uw sollicitatie te behandelen, uw aanmelding voor een cursus te verwerken of om te reageren op de vraag die u heeft gesteld of het bericht dat u heeft achtergelaten via het contactformulier op de website. Wij hebben niet meer persoonsgegevens bij u opgevraagd dan nodig;
 3. Zoals ook al toegelicht zullen uw persoonsgegevens met niemand anders worden gedeeld dan met de in deze verklaring genoemde derden. Mocht het toch nodig zijn uw persoonsgegevens met anderen dan de in deze verklaring genoemde derden te delen, dan zullen wij eerst uw toestemming vragen;
 4. HekoNed behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat;
 5. HekoNed behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken wanneer zij dat gerechtvaardigd acht in het kader van een juridisch verzoek of een juridisch procedure of om de rechten, eigendommen of veiligheid van HekoNed te beschermen. Daarbij wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.