Verkeerd verbonden zijn, dat ging vroeger vooral om het kiezen van een foutief telefoonnummer. Tegenwoordig gaat ‘verkeerd verbonden zijn’ ook over situaties waarbij mensen het lang niet altijd eens zijn met elkaars standpunten en het maar niet lukt om tot een overeenstemming met elkaar te komen. Verbondenheid in de positieve betekenis heeft vooral te maken met de twee werkwoorden te weten ‘verenigen’ en ‘samenbinden.’

4 voorbeelden van verbondenheid in 2019

Laten we eens inhoudelijk naar het woord ‘verbondenheid’ kijken door eens een aantal gebeurtenissen uit 2019 opnieuw onder de aandacht te brengen:

  1. Boeren en bouwers voelen verbondenheid met elkaar. Gezamenlijk voeren zij actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet.
  2. Nederlanders voelden een enorme verbondenheid toen Duncan Laurence op 18 mei van dit jaar het Songfestival won.
  3. Op 18 maart 2019 was er de verschrikkelijke tramaanslag in Utrecht. Massaal toonden de inwoners van Utrecht hun verbondenheid, ze rouwden samen en gaven elkaar troost.
  4. De sport verbindt mensen. Denk bijvoorbeeld aan de prestaties van Max Verstappen die namens Nederland dit jaar de Grandprix van Oostenrijk en Brazilië won. En vergeet natuurlijk ook niet zo’n mooie overwinning van de Nederlandse handbaldames die recent wereldkampioen geworden zijn. Verbondenheid heeft dus ook met nationale trots te maken.

De betekenis van verbindingen

Verbonden zijn kan niet zonder goede verbindingen. Zowel in positieve als negatieve situaties leveren verbindingen een belangrijke bijdrage om te communiceren, kennis te delen en van elkaar te leren. Door steeds betere verbindingen is de wereld kleiner geworden, werden landsgrenzen doorbroken en kwamen belangrijke internationale onderwerpen, zoals bijvoorbeeld ‘het klimaat’ of ‘armoede’ beter op de kaart.

De kerstperiode is de uitgelezen tijd om je met familie of vrienden te verbinden. Voor het nieuwe jaar wensen we dat er wat vaker begrip komt voor onderlinge standpunten, want dat is altijd de kern van echte verbondenheid.

Fijne feestdagen namens het hele team van HekoNed!